Rodfræsning bliver standard i København

En større bevilling har gjort det muligt for parkafdelingen i Købehavn at indkøbe en række rodfræsningsmaskiner. Rodfræsning er en forholdsvis ny teknik, som erstatter den gamle metode med at trække rødderne op med traktor eller lignende. Ulemperne ved den tidligere metode er bl.a., at der efterlades et stort hul hvor træroden har været, samtidig med at selve optrækningen er både pladskrævende og typisk medfører en del skader på bundlag og omgivelser.

Rodfræsning har længe været i brug uden for København

Omegnskommunerne har gennem flere år brugt rodfræsning i stadig stigende grad, og erfaringerne er gode alle steder. Når Københavns kommune først nu hopper med på bølgen, skyldes det udelukkende økonomiske årsager. ”Vi har hele tiden været klar over, at metoden er overlegen, men investeringen er ganske massiv, så økonomien har spillet en rolle. Københavns kommune er ganske stor, så vi har i første omgang indkøbt 8 maskiner. Vi ved endnu ikke, om dette vil kunne dække behovet, men nu er vi i hvert fald i gang”, fortæller en ledende medarbejder.

Principperne bag rodfræsning

Som navnet antyder, foretages rodfræsning ved, at et fræsehovede bearbejder roden, mens den stadig er i jorden. Her fræses roden til flis, som blandes op med jorden. På den måde opstår der ikke et hul efter endt fræsning, og der skal højst planeres en smule. I praksis er det ofte kun den øverste del af stubben, der fræses væk, f.eks. de øverste 30 centimeter. Herefter er der mulighed for at gå direkte videre med nybeplantning af området.