Gymnasiet med obligatorisk og valgfrit idræt.

For nogle år siden bekendtgjorde undervisningsministeriet at idræt skulle være et obligatorisk fag på samtlige gymnasiale uddannelser i Danmark. Dette var ikke for at genere de studerende, men fordi det er blevet bevist at fysisk udfoldelse er med til at højne aktivitetsniveauet i de resterende undervisningstimer, så de studerende på den måde kan få det største udbytte af deres undervisning. Dog kan de studerende på Rønde gymnasium bruge de mange faciliteter til idræt efter skoletid som de selv har lyst til, se de mange muligheder ved at følge dette link http://www.roende-gym.dk/elever/idraet/. Der er ikke kun tale om idræt, der involverer boldspil, da gymnasiet ligger i skønne naturnære omgivelser, hvor der er muligheder for løbeture, styrketræning og endda sejllads i forskellige former såsom kajak og sejlbåd.

Senator_O'Connor_College_School

Arrangementer hvor idræt er i højsædet.

Ud over den obligatoriske skemalagte idræt er der mindst en gang ugentligt et arrangement om frivillig idræt, hvor de studerende selv kan have indflydelse på, hvad arrangementet skal handle om. I de varme måneder er der primært tale om udendørs aktiviteter, og i de kolde måneder rykkes arrangementerne indendørs. Hvert år i november måned deltager gymnasiet i Firkløverturneringen, hvor der dystes med andre skoler i Rønde. Der er tradition for at gymnasiet deltager med en stor kampgejst og pokaliver, der ofte bliver indfriet. Da alle faciliteterne til idræt først aflåses kl.22 har de studerende også rig mulighed for at lave deres egne spontane aktiviteter og arrangementer, der kan afholdes på skolens område, eller i de omkringliggende nærområder.