Få en tilstandsrapport over din bolig

En tilstandsrapport er et dokument, der udvikles af en byggesagkyndig som resultat af en grundig byggeteknisk gennemgang af en bolig. Den byggesagkyndige, som er en professionel beskikket af staten, har typisk erfaring og ekspertise inden for arkitekt- og ingeniørverdenen. Ved et såkaldt botjek eller boligtjek foretager den byggesagkyndige en visuel gennemgang af boligen, hvor han eller hun vurderer eventuelle og synlige skader. Dette gøres uden at der foretages destruktive indgreb i boligen, men man kan dog risikere, at den byggesagkyndige har brug for at tage visse hjælpemidler i brug.

Gingerbread_House_Essex_CT

Listen af fordele ved at få udviklet en tilstandsrapport over sin bolig er lang. Det er f.eks. en rigtig god idé at have en nyligt opdateret tilstandsrapport at kunne præsentere for en eventuelt ny ejer, hvis man står og skal til at sælge sin bolig. På den måde giver man den potentielle køber et troværdigt billede af, hvad han eller hun står til at skulle bruge penge på. Men det kan også være en fordel for sælger at have en tilstandsrapport over den bolig, man ønsker at sælge. På den måde kan man nemlig bedre vurdere, hvor meget ens bolig egentlig er værd. Endnu en fordel med det hele for både sælger og køber er, at den byggesagkyndige ikke repræsenterer nogen af de to parter. Den professionelle foretager en objektiv og neutral vurdering af boligens tilstand. Det kan altid betale sig med en tilstandsrapport over sin bolig, hvad enten man står til at sælge eller ej.